in

חידון על יום כיפור

יום הכיפורים הוא היום המקודש ביותר בשנה, היום החשוב ביותר עבור
יהודים רבים בעולם ואחד הימים הרגועים ביותר בשנה עבור אחרים.
מה אתם יודעים עליו?

 • שאלה מתוך

  מתי חל יום כיפור?

  • י’ בתשרי
  • ט’ בתשרי
  • תשעה באב
  • ט”ו בתשרי
 • שאלה מתוך

  ע”פ המשנה, מה לא אסור ביום כיפור?

  • הליכה ארוכה
  • נעילת סנדל
  • רחצה
  • שתייה
 • שאלה מתוך

  יום כיפור נקרא במקור…

  • שבת שבתון
  • שבת קודש
  • יום כיפור עוונות
  • יום התשובה
 • שאלה מתוך

  החובה הספציפית לצום ביום כיפור מקורה ב…

  • משנה
  • תורה
  • חז”ל
  • דורות האחרונים
 • שאלה מתוך

  בזמן שבית המקדש היה קיים, לכהן הגדול הותר ביום כיפור…

  • להיכנס לקודש הקודשים
  • לאכול
  • ללבוש בגדי זהב
  • להקריב קורבנות
 • שאלה מתוך

  ביום כיפור נהוג ללבוש…

  • בגדים לבנים
  • בגדים שחורים
  • בגדים עם סימן זהוב כלשהוא
  • בגדים קרועים לאות אבל
 • שאלה מתוך

  מה אינו מנהג הנהוג לקראת יום כיפור?

  • תפילות ארוכות בשבוע שלפני
  • טבילה במקווה
  • כפרות
  • עלייה לקברי צדיקים
 • שאלה מתוך

  מהי ברכת הבנים הנאמרת בערב יום כיפור?

  • ברכה של הורים לילדיהם
  • ברכה שנאמרת ע”י גברים בלבד
  • ברכה של הבנים להוריהם
  • ברכה על בני האלוהים (היהודים)
 • שאלה מתוך

  התפילה האחרונה ביום כיפור נקראת…

  • תפילת נעילה
  • תפילת ישועה
  • תפילת תרועה
  • תפילת הרחמים
 • שאלה מתוך

  מתי תוקעים בשופר?

  • במוצאי יום כיפור
  • בערב יום כיפור
  • בערב ובמוצאי יום כיפור
  • לא תוקעים בכלל בשופר

אהבתם?

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Loading…

0

תשבץ קורונה

סקר: המיצוציה או פיצה פיצו